• 02513 882 001
  • Trường THPT Lê Hồng Phong - Khu phố 7, P. Hố Nai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Tin tức & Sự kiện

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Bộ sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

Bộ sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

Bộ sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong năm học 2022-2023.

Hướng dẫn lựa chọn tổ hợp môn, khối 10 năm học 2022-2023

Hướng dẫn lựa chọn tổ hợp môn, khối 10 năm học 2022-2023

Hướng dẫn khối 10 năm học 2022-2023 lựa chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập.

Thông báo đầu năm học 2022-2023

Thông báo đầu năm học 2022-2023

Thông báo tập trung học sinh và hoạt động đầu năm học 2022-2023