• 02513 882 001
  • Trường THPT Lê Hồng Phong - Khu phố 7, P. Hố Nai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Tổ chuyên môn

.

TỔ TOÁN:
  1. Cô Lê Thị Thanh Huyền (TT)
  2. Cô Nguyễn Thúy Hằng (TP)
  3. Thầy Phạm Văn Dũng
  4. Thầy Ninh Thế Phụng
  5. Cô Nguyễn Thị Yến
  6. Thầy Phan Văn Cườm
  7. Thầy Phí Văn Thủy
                               8. Thầy Phan Văn Thành
                               9. Cô Vũ Thị Ngát
                             10. Thầy Nguyễn Văn Hào
                             11. Cô Pạm Thu Quì

TỔ NGỮ VĂN:

  1. Cô Thiều Vũ Lệ Hằng (TT)
  2. Cô Nguyễn Thị Hồng Giang (TP)
  3. Cô Đoàn Thanh Hà
  4. Cô Lê Thị Thu Trang
  5. Cô Nguyễn Thị Kim Huy
  6. Cô Nguyễn Thị Mận
  7. Cô Từ Thị Ngọc
                              8. Cô Nguyễn Thị Thu Thảo
                              9. Cô Nguyễn Thị Huyền
                            10. Cô Võ Thị Vân
                            11. Cô Trần Thị Tuyết
                            12. Cô Nguyễn Ngọc Huyên

 

TỔ TIẾNG ANH:
  1. Thầy Nguyễn Văn Nho (TT)
  2. Thầy Mai Xuân Nghiêm (TP)
  3. Cô Nguyễn Thị Kim Loan
  4. Cô Nguyễn Mai Tường Anh
  5. Thầy Trường Sĩ Căn
  6. Cô Cao Thị Xuân Hường
  7. Thầy Nguyễn Quốc Quế
                               8. Cô Vũ Thị Hồng Mến
                               9. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

TỔ LÝ - CN

  1. Thầy Nguyễn Trọng Anh (TT) - Lý
  2. Cô Trần Nguyễn Tú Uyên - Lý
  3. Thầy Vũ Mạnh Chín - Lý
  4. Cô Võ Thị Lê - Lý
  5. Thầy Lương Thanh Quốc - Lý
  6. Cô Vũ Thị Phương Anh - Lý
  7. Cô Trần Thị hương Thảo - Lý
                              8. Thầy Nguyễn Văn Du (TP) - CN
                              9. Thầy Nguyễn Văn Dương - CN
                            10. Thầy Đào Xuân Kết - CN
                             11. Thầy Quản Giang Hồng - CN

 

TỔ HÓA - SINH:
  1. Thầy Ninh Quốc Khánh (TT) - Hóa
  2. Thầy Nguyễn Xuân Hòa - Hóa
  3. Cô Nguyễn Thị Thu Oanh - Hóa
  4. Cô Trần Thị Thu Hương - Hóa
  5. Cô Nguyễn Thị Linh Hương - Hóa
  6. Cô Phạm Thùy Linh - Hóa
  7. Thầy Phạm Quang Vinh - Hóa
                               8. Cô Nguyễn Thanh Thúy - Hóa
                               9. Cô Mai Thị Kim Anh (TP) - Sinh
                             10. Cô Lê Thị Thanh Tuyền - Sinh
                             11. Trầy Ngọc Lệ uyên - Sinh
                             12. Cô Đặng Thanh Thao - Sinh
                             13. Cô Mai Hoàng Uyên - Sinh

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD:

  1. Cô Nguyễn Thị Hồng Quyên (TT) - Địa
  2. Thầy Mạnh Trọng Thuận - Địa
  3. Cô Nguyễn Thị Liễu - Địa
  4. Cô Định Thị Duyên - Địa
  5. Cô Nguyễn Thị hức (TP) - Sử
  6. Cô Đặng Thị Thu Hà - Sử
  7. Cô Phạm Thị Vân Anh - Sử
                               8. Cô Phạm Thị Hạnh - Sử
                              9. Cô Hoàng Thị Thanh Vy (TP) - GDCD
                            10. Cô Nguyễn Thị Hằng - GDCD
                            12. Cô Hoàng Hải Thụy - GDCD
 

TỔ Tin-TD-GDQP:
  1. Thầy Trịnh Quốc Huynh (TT) - Tin
  2. Thầy Tạ Minh Tuấn - Tin
  3. Cô Phạm Thị Bé - Tin
  4. Cô Ngô Tường Vy - Tin
  5. Thầy Quách Việt Hùng - Tin
  6. Thầy Hồ Khắc Mẫn - Tin
  7. Thầy Nguyễn Trường (TP) - TD
                               8. Thầy Đào Lê Duy Phương - TD
                               9. Thầy Lê Thanh Hà - TD
                             10. Cô Nguyễn Tường Vân - TD
                             11. Thầy Vũ Hùng Tráng - TD
                             12. Thầy Trần Văn Hùng (TP) - GDQP
                             13. Cô Đỗ Thị Huyền - GDQP

TỔ VĂN PHÒNG:
  1. Nguyễn Quốc Tuấn - Bảo vệ (TT)
  2. Lê Thị Nguyệt - Kế toán (TP)
  3. Định Thị Liên Hoa - Văn thư
  4. Nguyễn Thị Kiều Mai - Thư viện
  5. Võ Thị Hồng Thắm - Y Tế
  6. Nguyễn Thị Hợi - Thiết bị
  7. Nguyễn Thị Hiền - Phục vụ
                               8. Phạm Hữu Nghĩa - Bảo vệ
                               9. Lê Hữu Linh - Bảo vệ