• 02513 882 001
  • Trường THPT Lê Hồng Phong - Khu phố 7, P. Hố Nai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động

26/11/2020

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ

26/11/2020

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT

26/11/2020

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THPT

Thông tư 26 (sửa đổi thông tư 58)

Thông tư 26 (sửa đổi thông tư 58)

26/11/2020

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 (sửa đổi thông tư 58)

Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học

Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học

26/11/2020

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học

Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

26/11/2020

Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ

Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ

26/11/2020

Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.