• 02513 882 001
  • Trường THPT Lê Hồng Phong - Khu phố 7, P. Hố Nai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Danh mục sách giáo khoa năm học 2023-2024

Danh mục sách giáo khoa năm học 2023-2024

17/07/2023

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2023-2024

Lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024

Lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024

17/07/2023

Lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024

Danh sách lớp khối 10, năm học 2023-2024

Danh sách lớp khối 10, năm học 2023-2024

17/07/2023

Danh sách lớp khối 10, năm học 2023-2024

TUYỂN SINH LỚP 10 (2022-2023)

TUYỂN SINH LỚP 10 (2022-2023)

05/07/2023

TUYỂN SINH LỚP 10 (2022-2023)

Bộ sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

Bộ sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

06/08/2022

Bộ sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong năm học 2022-2023.

Hướng dẫn lựa chọn tổ hợp môn, khối 10 năm học 2022-2023

Hướng dẫn lựa chọn tổ hợp môn, khối 10 năm học 2022-2023

06/08/2022

Hướng dẫn khối 10 năm học 2022-2023 lựa chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập.

Thông báo đầu năm học 2022-2023

Thông báo đầu năm học 2022-2023

01/08/2022

Thông báo tập trung học sinh và hoạt động đầu năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2021-2022

06/09/2021

Thời khóa biểu học trực tuyến - Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Quy định dạy và học trực tuyến

Quy định dạy và học trực tuyến

03/09/2021

Quy định dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dạy và học trực tuyến

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dạy và học trực tuyến

03/09/2021

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19